Tinerii antreprenori din Rezina îşi lărgesc aria de interese

  • 5 Februarie 2016, 07:40
  • Vizualizări: 1468
Tinerii antreprenori   din Rezina îşi lărgesc   aria de interese

Moldova+businessul mic

La întrebările CUVÂNTUL-ui răspunde Lilian Rusu, cel care în anul 2015 a condus

organizaţia JCI Rezina, una din cele trei asemenea organizaţii care activează în Republica

Moldova.

- Lilian, spune, te rog cum Junior Chamber International (JCI) a ajuns în Rezina?

- În 2013, patru tineri antreprenori şi lideri locali (Denis Corabliov, Lilian Rusu, Maxim Lupaşcu

şi Mihai Fricăţel) au lansat grupul de iniţiativă JCI Rezina.

La 3 martie 2014 a avut loc lansarea oficială a JCI Rezina, a treia în R.Moldova. Primul

preşedinte al organizaţiei a fost Denis Corabliov, în 2015 acest mandat l-am exercitat eu, iar

recent ştafeta a preluat-o Andrei Bâzgan, un tânăr şi promiţător om de afaceri din Rezina.

Din boardul (consili-ul) JCI Rezina 2016 fac parte preşedintele şi ex-preşedintele, Alexandru

Locoman, Marian Calugher, Gheorghe Donţu, Cristina Ceban şi Denis Corabliov. Dar din echipa

JCI Rezina mai fac parte şi alte persoane. Recent ne-am întrunit la cea de-a două gală anuală

pentru a analiza raportul de activitate a preşedintelui, a desemna şi aproba sarcinile pentru a.

2016, a confirma în funcţie noul preşedinte şi boardul organizaţiei. La gală au participat şi

reprezentanţi ai organizaţiilor JCI din Chişinău şi Ungheni, mai mulţi oameni de afaceri de succes

din Rezina, cu care am conlucrat pe parcursul anului. Cei mai activi membri ai JCI Rezina, dar şi

parteneri ai organizaţiei au fost menţionaţi cu Diplome.

- Care sunt scopurile şi obiectivele voastre?

- Scopul JCI este de a contribui la progresul economic al întregii societăți, oferind tinerilor

oportunitatea de a-și dezvolta calităţile de lideri, spiritul de iniţiativă şi colaborare,

responsabilitatea socială și abilităţile de întreprinzător, necesare pentru a produce schimbări

pozitive în sfera afacerilor şi în societate.

- Ce vă reuşeşte şi ce – nu?

- La capitolul formarea unei atitudini pozitive şi pro-active a tuturor membrilor board-ului,

tratarea pragmatică a situaţiilor şi problemelor cu accent pe îmbunătăţirea permanentă a

practicilor manageriale şi a sistemului informaţional; crearea unui climat prietenos şi de încredere

reciprocă în cadrul organizaţiei; susţinerea reciprocă în dezvoltarea afacerilor, activităţilor comune,

etc.

Printre reuşit aş putea menţiona evenimentele cu impact din anii 2014-2015, cum ar fi:

• Galele JCI Rezina. Eveniment „la 4 ace” cu toate elementele incluse. La Rezina aceasta este

o practică nemaiîntâlnită.

• Serile cu antreprenori. 5 ediţii (deja) cu unii din cei mai importanţi antreprenori seniori din

Rezina: Victor Lupaşcu, Iurie şi Lilia Rusu, Ana Golubenco, Simion Tatarov, Vadim Purici.

• Camping JCI Rezina. Team-building-uri, trening-uri şi activităţi de recreere în aer liber, care

reunesc zeci de tineri antreprenori din întreaga ţară în frumoasele locuri din raionul Rezina.

• Board-room-uri. Într-o atmosferă informală tinerii antreprenori îşi împărtăşesc experienţa

profesională, ascultă sugestii şi eventuale critici (productive) cu privire la afacerile pe care le

gestionează.

• Actele de caritate. Care de la an la an iau amploare, atât ca număr de beneficiari, cât şi de

donatori etc.

După cum au menţionat în cadrul întrunirii Inna Sandu, directoare resurse umane la compania

"Lafarge Ciment Moldova" SA, Iurie Rusu, directorul firmei "Macon Lux", Ilie Dercaci,

trainer/consultant JCI, Camera Tinerilor Antreprenori din Rezina deja s-a impus ca o organizaţie

activă, cointeresată în dezvoltarea businessului mic şi mijlociu, susţinerea tinerilor antreprenori.

Ce nu ne reuşeşte? Încă nu stăpânim şi folosim în măsura necesară instrumentele oferite de

tehnologiile informaţionale moderne, nu prea ştim cum să căutăm, să găsim şi să valorificăm

eficient fonduri pentru dezvoltarea organizaţiei şi susţinerea membrilor ei. Ne lipseşte un sistem

clar şi eficient de atragere şi implicare activă în activităţile organizaţiei a unor noi membri. Iată de

ce în anul curent ne propunem să contribuim la dezvoltarea relaţiilor de afaceri între antreprenorii

membri ai JCI prin schimburi de parteneri şi clienţi, să le ajutăm colegilor să studieze limba

engleză – un instrument de comunicare foarte actual în domeniul businessului, dar şi diverse

programe IT.

- Ce va încurcă să creşteţi rolul JCI Rezina în implica-rea mai activă a tineretului în

businessul mic şi mijlociu, dezvoltarea afacerilor?

- Cel mai mare impediment este gradul (încă) scăzut de organizare a noastră. Deşi se observă

o tendinţă de creştere calitativă a echipei datorită participării la diverse training-uri şi întâlniri,

consolidării relaţiilor cu oameni de afaceri de talie regională şi naţională, preluarea bunelor practici

de la JCI International etc.

Cât priveşte rolul JCI Rezina în implicarea mai activă a tinerilor în businessul mic şi mijlociu,

dezvoltarea afacerilor, este o chestiune de timp.

Lilian Rusu

După absolvirea Facultăţii de Management a Academiei de Studii Economice din Bucureşti

(a.2012) a avut po-sibilităţi să se angajeze în România cum au făcut-o mai mulţi colegi. Dânsul a

preferat să revină la baştină. Un timp a condus Serviciul de proiectare şi asistenţă investiţi-onală

al Consiliului Raional Rezina.Din 2013 este manager achiziţii la magazinul de materiale de

construcţie "Macon Lux". La scrutinul local din 2015 a fost ales consilier orăşenesc de Rezina.

Căsătorit, împreună cu soţia sunt în aşteptarea celui de-al doilea copil.

Andrei Bâzgan

Andrei Bâzgan este unul din cei mai tineri antreprenori din oraş. Dânsul a devenit membru al

Camerei Tinerilor Antreprenori din Rezina, structură teritorială a Junior Chamber International, în

2014, în anul următor a fost ales vicepreşedinte, iar la gala recentă a organizaţiei – preşedinte al

JCI Rezina, fiind înaintat de colegi la premiul “Tânărul Anului 2015”, decernat de Primăria Rezina

în parteneriat cu săptămânalul CUVÂNTUL.

De baştină este din raionul Anenii Noi. A absolvit Liceul de Cadeţi "Sf.Gheorghe", apoi

Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. La vârsta de 21 de ani şi-a asumat povara

unei întreprinderi falimentare – o brutărie din or. Rezina, însuşind profesia de brutar din mers.

Împreună cu soţia care l-a susţinut în toate, în doi ani au reuşit să renoveze complet interiorul

întreprinderii, acum se lucrează pe exterior, au achi-ziţionat utilaj nou performant, investind mult şi

în pregătirea celor 20 de angajaţi. La moment întreprinderea produce 35 de tipuri de produse de

panificaţie de calitate superioară. Soţia Tatiana a decis să-şi abandoneze cariera de tehnologă în

produse farmaceutice şi cosmetologice şi să se încadreze în colectivul brutăriei, asumându-şi rolul

de merceologă, profesie pe care o studiază de sine stătător.

O organizaţie a tinerilor

dornici de schimbări pozitive

Junior Chamber International (JCI) este o federaţie mondială a tinerilor lideri şi

antreprenori, ce numără peste 200.000 de membri activi, cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de

ani, fiind prezentă în mai mult de 5000 de comunităţi locale din peste 120 de ţări. În Republica

Moldova deocamdată JCI are structuri în Chişinău, Ungheni şi Rezina.

Profilul membrilor JCI include întreprinzători, manageri, funcționari publici, cadre didactice,

lideri de ONG-uri etc., – persoane dornice de autoperfecţionare şi care vor să producă

schimbări pozitive în societatea în care trăiesc.

Membrii JCI conduc proiecte în 4 arii de interese: afaceri, dezvoltare personală,

comunitate, internaţionalism. JCI oferă tinerilor antreprenori oportunitatea de a-și lărgi

cunoștințele şi de a contribui la dezvoltarea afacerii/carierei prin participare activă, prin

implicare în comunitate, prin crearea și oferirea spațiului de interacțiune cu potențiali clienți,

parteneri la nivel local și internațional.

JCI oferă valoroase experiențe practice de învățare în management, leadership și

antreprenoriat.

Text: Tudor Codreanu

Fotografii din arhiva JCI Rezina

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului "Consolidarea independenţei în mediile de comunicare din

Moldova", implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews.