APEL

  • 5 Ianuarie 2016, 21:43
  • Vizualizări: 1166
APEL

Organizațiile semnatare consideră că declarația de ieri a Președintelui Parlamentului despre

eșuarea tentativei de investire a Guvernului ca urmare a lipsei cvorumului este una nefondată și

solicită Parlamentului să se convoace repetat într-o ședință specială pentru a se pronunța asupra

programului de activitate și listei Guvernului propus de Ion Sturza, candidatul desemnat la funcția de

Prim-ministru.

La 21 decembrie 2015 Președintele a desemnat candidatul la funcția de Prim-ministru. La 4 ianuarie

2016, urma să aibă loc ședința Parlamentului pentru a dezbate programul de activitate al Guvernului

pentru 2016-2018 și învestirea noului Guvern. Ședința Parlamentului nu a avut loc din lipsă de

cvorum, la ea fiind prezenți doar 47 din cei 101 deputați. La 4 ianuarie 2016, în Parlament,

Președintele Parlamentului a declarat că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, lipsa

cvorumului reprezintă o tentativă eșuată de învestire a Guvernului, iar Președintele Republicii

Moldova urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de Prim-

ministru.

Lipsa deputaților de la ședința Parlamentului nu reprezintă o respingere a programului de activitate

al Guvernului și un vot de neîncredere Guvernului. Conform art. 98 alin.(3) din Constituție,

„programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta acordă

încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.” Potrivit art. 101 alin. (1) din Regulamentul

Parlamentului, deputații sunt obligați să asiste la lucrările Parlamentului și să se înscrie în lista de

prezență.

Din art. 98 alin. (3) din Constituție rezultă clar că votul poate fi exprimat doar după dezbaterea

programului de activitate şi a listei Guvernului în ședința Parlamentului. Dezbaterea programului de

activitate şi a listei Guvernului nu poate avea loc decât în ședință deliberativă. Mai mult, Parlamentul

poate să se expună cu privire la învestirea Guvernului doar prin hotărâre, care, în caz de

neexprimare a încrederii, urmează a fi transmisă Președintelui pentru demararea procesului de

desemnare a unui nou Prim-ministru. Potrivit hotărârii Curții Constituționale nr. 45, din 18 decembrie

2000, lipsa cvorumului în Parlament atrage nevalabilitatea ședinței Parlamentului și, în consecință,

imposibilitatea adoptării unei astfel de hotărâri. Mai mult, art. 85 alin. (2) și art. 95 alin. (2) din

Constituție menționează în mod expres „votul” de încredere al Parlamentului pentru învestirea

Guvernului. Votarea poate fi exprimată doar în prezența cvorumului. În mod similar, în cazul lipsei

cvorumului, proiectele de legi nu se consideră respinse, ci votarea lor se amână pentru o altă dată.

Considerăm că Parlamentul urmează să se convoace din nou și să se pronunțe prin vot dacă acordă

sau nu încredere programului de activitate și listei Guvernului.

Art. 98 alin. (2) din Constituție prevede termenul de 15 zile pentru solicitarea votului de încredere de

către Prim-ministrul desemnat. Din textul acestei norme rezultă clar că acest termen este instituit

pentru Prim-ministrul desemnat în vederea solicitării votului de încredere al Parlamentului. Însăși

votul de încredere poate avea loc ulterior. Legislația nu stabilește un termen în acest sens.

Având în vedere cele menționate, organizațiile semnatare cheamă:

a) Parlamentul - să se convoace în ședința specială pentru a se expune prin vot asupra Programului

de activitate şi a listei Guvernului Sturza;

b) Președintele - să demareze consultările pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de Prim-

ministru doar după primirea hotărârii Parlamentului de neacordare a votului de încredere

Programului de activitate şi a listei Guvernului Sturza.

Semnatari:

• Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

• Asociatia Micului Business din Moldova

• Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

• Asociația Presei Independente

• Asociația Promo-LEX

• Centrul de Investigații Jurnalistice

• Centrul de Resurse Juridice din Moldova

• Centrul de Resurse Tineri și Liberi 

• Centrul Național de Mediu

• Consiliul ONG

• IDIS Viitorul

• Institutul de Politici Publice 

• Platforma pentru Egalitate de Gen

• Transparency International Moldova

Lista de semnături rămâne deschisă.

5 ianuarie 2016