RSS

Scuarul-nedumerire

Scuarul-nedumerire

Încă o nedumerire: dacă acesta este locul unde se desfăşoară diverse serbări, ceremonii, se adună multă lume, este binevenit oare ca cea mai mare parte din spaţiu să fie ocupat de gazon? Foto de Ion Cernei

Într-o ştire publicată în numărul trecut al CUVÂNTUL-ui menţionam că o parte din consilierii raionali de Orhei nu au venit la şedinţa ordinară preconizată pentru 18 septembrie c. pe motiv că proiectul ”Lucrări de amenajare şi înverzire a scuarului din bd. M. Eminescu nr. 2” realizat de conducerea raionului ar fi o irosire inutilă de bani publici efectuată în baza unui proiect suspect neavizat de structurile de resort. Astăzi revenim la temă.

 

Scandalul a început mai demult

„Treceţi pe lângă monumentul lui Vasile Lupu şi vă veţi convinge că parcelele îmbrăcare deja în plăci decorative nu au nici un aspect. Din aleea cu arbuşti şi conifere plantată încă prin anii '60 ai secolului trecut au rămas doar câţiva tufari. Bătaie de joc, nu amenajare, o aruncare pe vânt a banilor publici”, imi spunea Vladislav Şevcenco, consilier raional PDM.

Scandalul cu reamenajarea acestui scuar a început când lucrările încă nu începuse. La o şedinţă convocată la preşedintele raionului Alexandru Ţăranu, arhitectul-şef al oraşului a venit cu ideea că monumentul lui Vasile Lupu ar trebui schimbat cu faţa spre răsărit şi mutat cu câţiva metri în direcţia clădirii bibliotecii publice, pe locul unde a fost instalat iniţial. Ion Platon, arhitectul-şef al raionului i-a replicat colegului că nu se poate reveni la varianta iniţială or, aici a fost edificat un alt ansamblu arhitectural, prin urmare schimbarea locului monumetului ar fi un capriciu neargumentat.

 

Arhitectul-şef al raionului a fost împotriva acestui proiect

Pe parcursul lunilor iulie-septembrie c. în jurul monumentului lui Vasile Lupu s-au dus lucrări intensive, în urma cărora aspectul scuarului s-a schimbat complet. Au fost îndepărtate treptele de marmură dinspre bd. Vasile Lupu şi arbuştii veşnic verzi de pe aleea ce ducea spre clădirea administraţiei raionului. La întrebarea subsemnatului „Ce vreţi să faceţi aici?” Ion Platon, arhitectul-şef al raionului a refuzat să răspundă, menţionând doar că întrebarea trebuie adresată conducerii raionului. Ulterior o jurnalistă din Orhei mi-a spus că Ion Platon nu ar fi semnat nici un document privind implementarea proiectului în cauză, socotindu-l o aventură. Aceasta mi-a arătat o ştire publicată ceva mai înainte, în care Ion Platon a obţinut câştig de cauză într-un proces de judecată cu Ion Ştefârţă, preşedintele raionului, care-i aplicase arhitectului-şef o mustrare. Jurnalista a fost de părere că arhitectul ar fi primit mustrarea respectivă anume din cauza că s-ar fi opus acestui proiect.

Şi Monica Babuc, ministrul culturii consideră că intervenţiile efectuate în zona de protecţie a monumentului domnitorului Vasile Lupu din Orhei, care are statut de monument protejat de categorie naţională, sunt ilegale. În scrisoarea 04-09/408 din 05.06.2013 adresată Consiliului Raional Orhei Monica Babuc scrie:

„Atragem atenţie că în conformitate cu prevederile Legii Monumentelor de For Public nr. 182 intervenţiile constructive şi de amenajare în zona de protecţie a monumentelor se avizează în mod obligatoriu de către Ministerul Culturii prin intermediul Consiliului Naţional pentru Monumentele de For Public. În contextul conformării cu prevederile legale Vă rugăm să contribuiţi la stoparea efectuării lucrărilor în zona de protecţie a monumentului lui Vasile Lupu şi totodată să solicitaţi remiterea documentaţiei de proiect corespunzătoare spre examinare către Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public”.

Demersul Consiliului Raional Orhei şi documentaţia de proiect au fost trimise către autoritatea respectivă chiar a doua zi, adică la 6 iunie 2013. Dar lucrările nu au fost stopate, dimpotrivă au fost accelerate. Parcelarea, aşternerea plăcilor decorative au continuat până la începutul lui septembrie c. Apoi lucrările au fost întrerupte, gardul de protecţie care îngrădea construcţia a fost demontat. În spatele clădirii au rămas şanţuri, stive de placă decorativă, dale de beton, grămezi de nisip, gunoi de construcţie. Şi asta s-a întâmplat pentru că Fondul Ecologic Naţional, care finanţează proiectul, nu a transferat suma prevăzută de tranşa a treia.

 

Ion Ştefârţă: Va fi cel mai frumos scuar...

Ion Ştefârţă, preşedintele raionului, s-a arătat nemulţumit de acţiunile opoziţiei şi presei, care-i "caută nod în papură", remarcând că în ultimii ani în raion şi oraş au demarat lucrări de construcţii şi amenajare fără precedent. La replica noastră că reacţia oponenţilor este una firească, pentru că în activitatea administraţiei raionului, mai ales când vine vorba de cheltuirea banilor publici, de multe ori lipseşte transparenţa, dumnealui mi-a spus că totul se face în conformitate cu prevederile legii. Pentru amenajarea şi înverzirea scuarului respectiv a fost obţinut un grant de la Fondul Ecologic Naţional în sumă de 1,7 milioane de lei. Mai bine de 60 la sută din lucrările prevăzute au fost deja efectuate, dar la moment acestea sunt stopate pentru că se aşteaptă tranşa a treia. „Către 1 decembrie c. proiectul va fi finalizat. Când va fi gata vă vom invita”, m-a asigurat dl Ştefârţă.

 

E scris una, se face alta

Întrucât mai multă lume din Orhei afirmă că lucrările respective se desfăşoară fără un proiect elaborat şi confirmat în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, că antreprenorul care îl realizează nu ar fi fost selectat prin licitaţie precum prevede legea, am contactat Secţia Economie a consiliului. Acolo mi s-a comunicat că licitaţia proiectului privind efectuarea lucrărilor de amenajare şi înverzire a avut loc la 10 decembrie 2012, fiind câştigată de către SRL „Lemfabrid” din Chişinău. La Secţia Construcţii şi Amenajare a Teritoriului mi s-a spus că nu au o lucrare de design a proiectului, care ar demonstra cum trebuie să arate piaţa din faţa clădirii Consiliului Raional după reamenajare, dar pot să-mi prezinte Planul acestor lucrări.

Gheorghe Ştirbu, şeful secţiei mi-a spus că în afară de înverzire, pe perimetrul acestor parcele asimetrice vor fi instalate becuri de iluminat şi mini-havuzuri. De fapt, ceea ce am văzut în proiect diferă de ceea ce este afară. Spre exemplu, o muchie de marmură din spatele soclului monumentului lui Vasile Lupu este desprinsă, baza soclului este căptuşită cu un rând de plăci de marmură de culoare gri, care diferă de cea indicată în proiect. Nu corespunde nici numărul parcelelor, sunt şi alte neclarităţi. Punctul pe "i" în discuţia noastră l-a pus unul din vicepreşedinţii raionului, care a intrat pe neaşteptate în cabinetul lui Ştirbu: „Scrie că proiectul este întocmit de-a naibii!” mai în glumă, mai în serios mi-a spus dumnealui. Gheorghe Ştirbu a adăugat că personal supraveghează lucrările de reconstrucţie a exteriorului clădirii Bibliotecii Publice „A. Donici”, dar acesta este cu totul alt proiect...

 

 

 

Multe semne de întrebare mi-a trezit şi capitolul „Descrierea şi argumentarea proiectului”. În punctul 8 se stipulează că „pavajele vor fi efectuate cu dale de piatră ce va îmbunătăţi asigurarea climatului ecologic”. De fapt, pavajele, inclusiv dalele, sunt confecţionate din beton, piatră decorativă nu se foloseşte deloc.

Scopul şi obiectivele proiectului mai prevăd „fortificarea participării cetăţenilor la procesul de protecţie a mediului, la elaborarea şi luarea deciziilor pentru asigurarea dezvoltării durabile a localităţii”. În realitate proiectul n-a fost supus unor dezbateri publice, societatea civilă habar nu are de intenţiile administraţiei. Şi totuşi, adepţii proiectului sunt de părerea că cheltuirea celor 1,7 milioane de lei alocaţi de FEN este justificată.

„Ţoţi arbuştii decorativi, coniferele, trandafirii din scuar, scoşi în luna iulie, sunt păstraţi în subsol la Direcţia Gospodăriei Comunal-Locative”. Cine poate garanta că aceştea se vor prinde dacă vor fi replantaţi? Dar că plăcile şi dalele de beton vor rezista cel mult 5-6 ani? Noi nu credem că aceste lucrări de înverzire şi amenajare ar costa 1,7 milioane de lei”, a comentat situaţia unul din funcţionarii publici, solicitând anonimatul.

La rândul său Vitalie Colun, primarul oraşului, ne-a spus: „Ideea cu proiectul respectiv aparţine conducerii raionului şi nu am vrut să mă implic. Nu exclud faptul că acolo ar exista probleme”.

Ion Cernei        

Publicitate Politică

Declaraţia
privind constituirea Adunării Obşteşti Permanent Funcţionale Raionale Rezina “SALVAREA CIVICA“

or. Rezina 21 noiembrie 2015

Noi, un grup de locuitori ai raionului şi oraşului Rezina, întruniţi în şedinţă comună,
FIIND convinşi că năzuinţele noastre spre un trai decent pot fi realizate doar cu propria noastră participare în viaţa civică de toate zilele;
ANALIZÂND starea de capturare politică, economică şi socială în care s-a pomenit Statul Republica Moldova şi întreaga noastră societate;
CONŞTIENTIZÂND responsabilitatea şi obligaţiile generaţiei actuale faţă de generaţiile precedente şi viitoare;
CONSIDERÂND drepturile OMULUI la o viaţă demnă, lipsită de minciună, înşelăciune şi frică pentru ziua de mâine – lege supremă a societăţii;
ASUMÂNDU-NE datoria civică de a ne consolida în situaţiile critice,

DECLARĂM:

I. Instituirea Adunării Obşteşti Permanent Funcţionale Raionale Rezina “SALVAREA CIVICĂ“.

II. Scopurile principale ale activităţii Adunării sunt:

 • lupta cu corupţia şi cu funcţionarii corupţi;
 • depistarea şi informarea cetăţenilor despre actele, faptele şi afacerile nelegitime privind delapidări de bani şi bunuri publice;
 • protejarea cetăţenilor de abuzurile şi dezmăţul funcţionarilor şi demnitarilor publici;
 • contribuirea la propăşirea localităţilor raionului şi prosperitatea cetăţenilor noştri;
 • prezentarea acţiunilor în instanţele de judecată pentru pedepsirea vinovaţilor şi restituirea bunurilor obşteşti comunităţilor respective.

Membri permanenţi ai ADUNĂRII OBŞTEŞTI raionale Rezina “SALVAREA CIVICĂ“ pot deveni cetăţenii care:

 • au atins vârsta majoratului, indiferent de sex, naţionalitate, confesiune religioasă şi apartenenţă politică;
 • recunosc şi pledează pentru realizarea scopurilor principale ale AO Rezina “SALVAREA CIVICĂ“;
 • sunt dornici să ducă o viaţă trăită cu DEMNITATE şi în ADEVĂR.

DOAR ÎMPREUNĂ NE PUTEM SALVA!

Obiectiv European 82

Obiectiv European 82

Obiectiv European nr. 14

Obiectiv European nr. 14

Activ nr. 2 (73)

Activ nr. 2 (73)

Urmăriţi-ne pe Facebook

Apel către toţi creştinii care ne pot ajuta!

Comunitatea ortodoxă cu Hramul "Înălţarea Domnului" din or. Rezina vine cu un apel către toţi creştinii dreptmăritori de a contribui la bunul mers al lucrărilor de construcţie a bisericii noi, din str. Păcii, or. Rezina, care va fi ridicată în cinstea strămoşilor noştri şi a viitoarelor generaţii.

Pentru continuarea lucrărilor de construcţie a bisericii, pe care cu ajutorul Domnului le-am început, sunt necesare în continuare sume considerabile de bani. Din donaţiile credincioşilor noştri nici în trei ani nu se va strânge suma necesară, deoarece posibilităţile financiare ale comunităţii noastre sunt limitate, făcând faţă cheltuielilor zilnice, dar neavând capacitatea de a absorbi acest şoc financiar. Având această unică şansă de a săvârşi lucrarea de slăvire a lui Dumnezeu într-o biserică proprie, apelăm la toţi creştinii dreptmăritori, care pot contribui pentru continuarea lucrărilor la acest Sfânt Locaş de Rugăciune.

Întru adâncă preţuire, numele celor care vor contribui la înălţarea acestei biserici, indiferent de sumă, vor fi considerate în rândul ctitorilor spre pururea rugăciune şi pomenire la fiece Sfântă Liturghie, atâta timp cât locaşul va dăinui.

Vă îndemnăm să deveniţi ctitori ai unui nou Sfânt Locaş!

Mulţumim încă odată celor ce se implică direct prin ajutor financiar în efortul de construcţie a bisericii. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să înmulţească darul în viaţa şi în casa dumneavoastră.

Cu preţuire şi dragoste frăţească, preotul-paroh Stanislav Atamanenco împreună cu toţi enoriaşii bisericii cu Hramul "Înălţarea Domnului"

Scoala de Studii Avansate in Jurnalism

Partenerii Cuvântului

Asociaţia Presei Independente Consiliul de Presă
Est Curier Ştiri locale

Apropo [3]

O lecţie de  convieţuire civilizată O lecţie de convieţuire civilizată
Prietenii din Canada mi-au trimis recent ştirea că primarul de Quebec refuză să scoata carnea ...
Citeşte ( 83 | )
Despre multpătimitul nostru curs european Despre multpătimitul nostru curs european
Noi, basarabenii, după ce un sfert de veac în modul cel mai obraznic am blamat ...
Citeşte ( 129 | )
Pentru toţi cetăţenii R.Moldova singura  şansă de salvare e reunirea Pentru toţi cetăţenii R.Moldova singura şansă de salvare e reunirea
Prin aceste rânduri îmi exprim susținerea deplină a Apelului unui detașament foarte impunător al intelectualității ...
Citeşte ( 248 | )
Expertă: ”În R.Moldova aproape toate partidele sunt controlate de Plahotniuc”
Vlad Plahotniuc s-a răzbunat pe Filat şi a răsturnat şi guvernul Streleţ pentru a împiedica ...
Citeşte ( 290 | )
Nu depolitizarea, ci scoaterea instituţiilor de drept de sub dictatul partidelor Nu depolitizarea, ci scoaterea instituţiilor de drept de sub dictatul partidelor
În Republica Moldova se tot repetă cum că acele instituții ale statului care sunt menite ...
Citeşte ( 180 | )

Autorităţile publice locale: ce fac şi pentru cine? [4]

Primarul care a adus  schimbarea Primarul care a adus schimbarea
Către redacţia săptămânalului CUVÂNTUL Solicităm să publicați un material despre bunele practici în activitatea lui ...
Citeşte ( 225 | )
Concluziile să le facă cititorii
Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov afirmă în articolul „De ce a fost suspendată activitatea Centrului ...
Citeşte ( 168 | )
Hramul Orheiului: fast şi controverse Hramul Orheiului: fast şi controverse
Oraşul Orhei a marcat duminică, de Sfântul Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, Hramul localităţii. Tradiţional ...
Citeşte ( 202 | )
Primarul a divorţat pentru ca  soţia lui  să rămână secretară a  Consiliului Local Primarul a divorţat pentru ca soţia lui să rămână secretară a Consiliului Local
Primarul satului Donici, raionul Orhei, Serghei Guzun, a divorțat pentru a evita un conflict de ...
Citeşte ( 393 | )
În ritm stahanovist În ritm stahanovist
În şedinţa din 30 octombrie, consilierii raionali de Orhei au consacrat examinării fiecărei din cele ...
Citeşte ( 160 | )

Cititorul - Ziarul - Cititorul [5]

De ce eu abonez CUVÂNTUL De ce eu abonez CUVÂNTUL
Chiar dacă nu locuiesc în regiunea Orhei, abonez permanent şi sunt un cititor fidel al ...
Citeşte ( 102 | )
Este un act în defavoarea oraşului Rezina
CUVВNTUL a scris оn nr. 40 din 23 octombrie c. şi nr. 43 din 13 ...
Citeşte ( 172 | )
Un subiect mereu actual pentru basarabeni
Оn muzeul școlar "Vestigii strămoșești" de la LT ”Ştefan cel Mare” din Şoldăneşti există şi ...
Citeşte ( 149 | )
De ce eu abonez CUVÂNTUL
Chiar dacă nu locuiesc оn regiunea Orhei, abonez permanent şi sunt un cititor fidel al ...
Citeşte ( 126 | )
Concediul neplătit ar putea fi dublat Concediul neplătit ar putea fi dublat
Lucrez în sat, nu prea avem comenzi şi aş vrea să-mi iau din cont propriu ...
Citeşte ( 198 | )

Concurs [1]

Chiftele de năut ca în muntele Atos Chiftele de năut ca în muntele Atos
Mănăstirea Hirova, din Nicolăeuca, raionul Orhei, a fost întemeiată ca mănăstire de călugăriţe în anul ...
Citeşte ( 184 | )
Un meniu strict dietetic Un meniu strict dietetic
În Moldova sunt puţine atracţii turistice. Pensiunile noastre rurale ar putea atrage turiştii doar dacă ...
Citeşte ( 324 | )
Oleg Gaşper, unul din cei mai rezultativi lideri de APL în regiune Oleg Gaşper, unul din cei mai rezultativi lideri de APL în regiune
Către redacția săptămânalului Cuvântul Noi, un grup de locuitori ai comunei Ivancea, înaintăm candidatura dlui ...
Citeşte ( 395 | )
Coptură cu mere Coptură cu mere
Vreau să propun pentru concurs o prăjitură care se poate prepara fără mari dificultăţi, este ...
Citeşte ( 409 | )
Rugă pentru tihnă
Mulţumim, Doamne, de ţara Ce ne-ai dat-o spre mândrie. Însă inima ne doare - Ţara noastră-i ...
Citeşte ( 512 | )

CUVÂNTUL 20 de ani [9]

Parcările sunt necesare, dar nu uitaţi şi  de bătrâni Parcările sunt necesare, dar nu uitaţi şi de bătrâni
Am citit în ziar că ar trebui de amenajat câte o parcare pentru maşini în ...
Citeşte ( 84 | )
Tradiţii care trebuie să fie  renăscute Tradiţii care trebuie să fie renăscute
Multă lume ce locuieşte la bloc se indignează că autoturismele ocupă tot mai mult terenurile ...
Citeşte ( 83 | )
Problema ar putea fi soluţionată  în parteneriat cu proprietarii de  automobile Problema ar putea fi soluţionată în parteneriat cu proprietarii de automobile
Ideea privind amenajarea şi autorizarea parcărilor pentru transportul auto, inclusiv în cartierele cu blocuri locative ...
Citeşte ( 113 | )
O problemă permanent  primordială O problemă permanent primordială
Eu cred că am ajuns la situaţia când căile de soluţionare a problemelor ce s-au ...
Citeşte ( 107 | )
Nu prea am încredere în  autorităţile noastre, dar mai  sper Nu prea am încredere în autorităţile noastre, dar mai sper
Eu personal nu prea cred că această campanie pentru parcări autorizate şi un oraş amenajat ...
Citeşte ( 125 | )

Divertisment [2]

Fiecare zodie are floarea ei Fiecare zodie are floarea ei
Fiecare zodie are floarea ei În funcţie de caracteristicile generale ale fiecărei zodii există o ...
Citeşte ( 233 | )
Combinaţii de alimente  pe care nu ar trebui să le  faci Combinaţii de alimente pe care nu ar trebui să le faci
Ştim cu toţii că alimentele pot fi împărţite pe grupe, fiecare având un timp de ...
Citeşte ( 172 | )
Un sfat util pe săptămână
Pentru îndepărtarea negilor se amestecă oţet din mere cu glicerină pentru a obţine o loţiune ...
Citeşte ( 142 | )
Un sfat util pe săptămână
Dacă nu sunteţi milionară, nu ascultaţi de sfatul "divelor" să dăruiţi hainele pe care nu ...
Citeşte ( 312 | )
Un sfat util pe săptămână
Plânsul este ceva normal pentru un copil. În primele luni de viaţă copilul plânge cam ...
Citeşte ( 317 | )

Economie [1]

Au dublat tariful la apă, ca să dezvolte întreprinderea
Din noiembrie, locuitorii oraşului Şoldăneşti vor plăti dublu pentru apă. Administraţia Regiei „Apă Şoldăneşti” insistă ...
Citeşte ( 213 | )
"Moldagroteh/Farmer": prezenţă mai numeroasă, trofeie mai puţine "Moldagroteh/Farmer": prezenţă mai numeroasă, trofeie mai puţine
Două mari forumuri internaţionale specializate - Expoziţia Internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul ...
Citeşte ( 190 | )
Au fost nominalizaţi cei mai buni antreprenori ai anului 2014 Au fost nominalizaţi cei mai buni antreprenori ai anului 2014
La Orhei au fost nominalizaţi laureaţii concursului ”Cel mai bun antreprenor al anului 2014”. De ...
Citeşte ( 303 | )
Secerişul, o campanie bine organizată Secerişul, o campanie bine organizată
După cum am fost informaţi la Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Teleneşti, cerealele din prima grupă ...
Citeşte ( 527 | )
De ce mulţi angajatori achită salariul în plic… De ce mulţi angajatori achită salariul în plic…
După adoptarea modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 martie 2015 pentru ...
Citeşte ( 585 | )

Evenimente [44]

Un eveniment deosebit în sportul din  raion Un eveniment deosebit în sportul din raion
raion Anul 2015 a fost marcat de mai multe evenimente frumoase pentru satul Mateuţi, raionul ...
Citeşte ( 167 | )
Invitaţi la Judecătoria Teleneşti, dar fără citaţii Invitaţi la Judecătoria Teleneşti, dar fără citaţii
Cu ocazia ,,Zilei Europene a Justiţiei Civile”, Judecătoria Teleneşti a desfăşurat "Ziua uşilor deschise", acţiune ...
Citeşte ( 118 | )
Zi de suflet pentru locuitorii şi oaspeţii oraşului  Şoldăneşti Zi de suflet pentru locuitorii şi oaspeţii oraşului Şoldăneşti
Mai multe fanfare au defilat pe străzile oraşului cu muzică, în cadrul festivalului „Cântă fanfare ...
Citeşte ( 90 | )
Sărbătoare cu scandal la Step-Soci Sărbătoare cu scandal la Step-Soci
Noaptea spre luni a fost una neliniştită la Step-Soci, raionul Orhei. Un bărbat necunoscut a ...
Citeşte ( 179 | )
Riscă amenzi pentru vânat ilicit şi deţinere ilegală de armă Riscă amenzi pentru vânat ilicit şi deţinere ilegală de armă
Doi tineri, care vânau iepuri nu departe de satul Bieşti, riscă amenzi usturătoare. Asta, pentru ...
Citeşte ( 95 | )

In memoriam [1]

Leonid Pistrui, omul şi medicul, a plecat la Domnul Leonid Pistrui, omul şi medicul, a plecat la Domnul
S-a stins din viaţă sâmbătă, 14 noiembrie, cu circa3,5 luni înainte de a împlini ...
Citeşte ( 573 | )
Anton Moraru, savantul care a avut curajul să apere adevărul istoric Anton Moraru, savantul care a avut curajul să apere adevărul istoric
Vestea tristă ne-a dat-o dna Maria Mihalcenco, primara comunei Pistruieni – în urma unui ictus ...
Citeşte ( 203 | )
Mihai Volontir s-a retras din scena vieţii Mihai Volontir s-a retras din scena vieţii
Moldova e în doliu: actorul de teatru şi film, regizorul Mihai Volontir a părăsit scena ...
Citeşte ( 313 | )
Ion Constantin Negură Ion Constantin Negură
Chiar nu demult a fost pe la redacţie: a intrat cu pas energic, ne-a salutat ...
Citeşte ( 654 | )
Omul Nicolai Ianşin a plecat la ceruri Omul Nicolai Ianşin a plecat la ceruri
S-a stins din viaţă Nicolai Ianşin, pedagog eminent, cavaler al mai multor distincţii de stat ...
Citeşte ( 951 | )

Investigaţii [3]

Prin intermediul sistemului judecătoresc din RM au fost  spălaţi 18 mlrd de dolari Prin intermediul sistemului judecătoresc din RM au fost spălaţi 18 mlrd de dolari
Începând cu anul 2010, R. Moldova a devenit un veritabil sistem de spălare a banilor ...
Citeşte ( 172 | )
Averea şefilor de la ANRE: case, maşini de lux, terenuri şi firme nedeclarate Averea şefilor de la ANRE: case, maşini de lux, terenuri şi firme nedeclarate
Oficial, majorarea tarifelor la energia electrică оi va afecta și pe cei patru directori ai ...
Citeşte ( 219 | )
Topul problemelor în  Moldova: corupţia,  veniturile mici şi  şomajul Topul problemelor în Moldova: corupţia, veniturile mici şi şomajul
Corupţia este cea mai mare problemă cu care se confruntă țara în prezent, arată noul ...
Citeşte ( 144 | )
8 mln de lei din Fondul Ecologic pentru „manuale” din care n-are cine învăţa 8 mln de lei din Fondul Ecologic pentru „manuale” din care n-are cine învăţa
O jumătate de milion de cărți pentru disciplina opțională „Educația ecologică” au fost editate în ...
Citeşte ( 195 | )
Unii constată nereguli, alţii afirmă că totul e normal
CUVÂNTUL din 27 februarie 2015 a publicat investigaţia “Achiziţii în stil moldovenesc”, în care era ...
Citeşte ( 189 | )

Moldova + Cultura [3]

Istoria ca punct de reper pentru crearea  unei zone de afaceri  eco-inovatoare Istoria ca punct de reper pentru crearea unei zone de afaceri eco-inovatoare
La Rezina, un raion deosebit de bogat în monumente de istorie, arheologie, cultură şi arhitectură ...
Citeşte ( 176 | )
Bibliotecile se adaptează şi experimentează Bibliotecile se adaptează şi experimentează
De la o vreme auzim că în epoca tehnologiilor informaţionale şi a Internetului presa scrisă ...
Citeşte ( 331 | )
Istoria ca punct de reper pentru crearea  unei zone de afaceri  eco-inovatoare Istoria ca punct de reper pentru crearea unei zone de afaceri eco-inovatoare
La Rezina, un raion deosebit de bogat în monumente de istorie, arheologie, cultură şi arhitectură ...
Citeşte ( 138 | )
Conacul Andrianov - o piesă istorică pe harta satului Răspopeni Conacul Andrianov - o piesă istorică pe harta satului Răspopeni
Un conac de toată frumusețea, cu o istorie şi arhitectură unicale din satul Răspopeni, raionul ...
Citeşte ( 200 | )
VINĂRIILE DIN MOLDOVA, ÎN CĂUTAREA UNEI NOI IDENTITĂȚI
Anul acesta, Ziua Națională a Vinului nu va mai avea loc în Piața Marii Adunări ...
Citeşte ( 171 | )

Moldova + Egalitatea de gen [5]

Ambasadorul SUA la  Chișinău: Moldova are o  Angela Merkel, trebuie  doar să o găsiți Ambasadorul SUA la Chișinău: Moldova are o Angela Merkel, trebuie doar să o găsiți
Ambasadorul SUA în R. Moldova, James D. Pettit vorbește, în cadrul interviului, despre necesitatea implicării ...
Citeşte ( 158 | )
Viața din scaunul cu rotile: o lecție de independență
      Elena Cucuruzeanu, masterandă la Universitatea Sorbona, Paris Foto: UNIMEDIA/Igor Rotari  Viața îi ...
Citeşte ( 61 | )
O șansă pentru femeile rome de a se integra în societate
  Varvara Duminică conduce propria mașină mai bine de zece ani. Iar de la volanul ...
Citeşte ( 68 | )
Șansele ca o femeie să ajungă președintă în R. Moldova
Deși ambii se nasc cu șanse egale, în R. Moldova fetele și băieții sunt, de ...
Citeşte ( 128 | )
Munteanu, o dinastie de doctori adevăraţi Munteanu, o dinastie de doctori adevăraţi
Soții Constantin și Lidia Munteanu, proprietarii Centrului Medical ”Munteanu”, fondatori ai unei dinastii de doctori ...
Citeşte ( 133 | )

Obiectiv European [4]

Concediul de îngrijire a  copilului:  experienţe europene Concediul de îngrijire a copilului: experienţe europene
Concediu de îngrijire a copilului mai scurt şi mai bine plătit sau mai lung şi ...
Citeşte ( 110 | )
Apa potabilă din bani  europeni Apa potabilă din bani europeni
Apa potabilă în Republica Moldova este de proastă calitate, iar consecinţele consumului ei afectează grav ...
Citeşte ( 137 | )
Practici europene de mediere aplicate şi în Republica Moldova Practici europene de mediere aplicate şi în Republica Moldova
Practici europene de mediere aplicate şi în Republica Moldova Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova sunt ...
Citeşte ( 159 | )
OBIECTIV EUROPEAN Educaţia incluzivă din Republica Moldova, mai aproape de modelul  aplicat în spaţiul comunitar OBIECTIV EUROPEAN Educaţia incluzivă din Republica Moldova, mai aproape de modelul aplicat în spaţiul comunitar
De câţiva ani, educaţia incluzivă în instituţiile de învăţământ din ţară a făcut ca mulţi ...
Citeşte ( 163 | )
Învăţăm de la europeni să ne încălzim cu biomasă Învăţăm de la europeni să ne încălzim cu biomasă
În perioada 2011-2014, din fonduri europene au fost instalate sisteme de încălzire pe bază de ...
Citeşte ( 179 | )

Politic [4]

Al cui este interesul? Al cui este interesul?
Citiţi în CUVÂNTUL din 4 decembrie Parcă sunt atent la ce se vorbeşte şi ce ...
Citeşte ( 169 | )
FALS: Primul pas pe calea  integrării europene a fost  legalizarea căsătoriilor între  cuplurile de acelaşi sex FALS: Primul pas pe calea integrării europene a fost legalizarea căsătoriilor între cuplurile de acelaşi sex
Agenţia de presă din Federația Rusă ”Naţionalinaia slujba novostei”, ce livrează ştiri mai multor posturi ...
Citeşte ( 73 | )
Prin ce este semnificativă ziua  de 1 Decembrie pentru românii  de pretutindeni? Prin ce este semnificativă ziua de 1 Decembrie pentru românii de pretutindeni?
Solicitaţi să răspundă la această întrebare, câţiva rezineni au spus următoarele: Tamara Cebotari, vânzătoare, or ...
Citeşte ( 92 | )
Drepturile omului şi justiţia din Moldova,  „ventilate” de aleşii  poporului Drepturile omului şi justiţia din Moldova, „ventilate” de aleşii poporului
La 5 noiembrie, Parlamentul a adoptat în prima lectură modificări la bugetul de stat pentru ...
Citeşte ( 137 | )
Liderii mondiali au căzut la înțelegere: „Noi trebuie să înlăturăm discrepanțele de gen”
Reuniunea istorică sprijină, la cele mai înalte niveluri, angajamentul politic pentru emanciparea femeilor Duminică, 27 ...
Citeşte ( 263 | )

Politic [2]

Igor Dodon și presa rusă au exagerat numărul de migranți moldoveni în Federația Rusă Igor Dodon și presa rusă au exagerat numărul de migranți moldoveni în Federația Rusă
„În Federaţia Rusă lucrează aproape un milion din cetăţenii noştri”, declara la 13 septembrie, pentru ...
Citeşte ( 121 | )
Societatea civilă cere  transparenţă în  procesul de formare a  noii coaliţii de  guvernare Societatea civilă cere transparenţă în procesul de formare a noii coaliţii de guvernare
Mai multe organizaţii ale societăţii civile au semnat un apel public prin care solicită transparentizarea ...
Citeşte ( 132 | )

Satul şi oamenii lui [1]

Ion Soltan, cel care a prins rădăcini în ţarina  Pohrebenilor Ion Soltan, cel care a prins rădăcini în ţarina Pohrebenilor
Ion Soltan, managerul SRL „Tehnoinf-Agro” din s. Pohrebeni, raionul Orhei, este un lider consacrat şi ...
Citeşte ( 182 | )
Ţânţăreni, între tradiţie şi modernitate Ţânţăreni, între tradiţie şi modernitate
La Ţânţăreni, raionul Teleneşti, sărbătorile naţionale au fost întregite de încă un eveniment important pentru ...
Citeşte ( 376 | )
Zorile - Sibiul de lângă Orhei Zorile - Sibiul de lângă Orhei
Ion CERNEI ion.cernei@gmail.com Acum 8 ani, la Zorile, raionul Orhei, o comună ...
Citeşte ( 855 | )
Comuna Jora de mijloc, vatră de gospodari
Comuna Jora de Mijloc se deosebeşte de alte localităţi din regiunea Orhei prin numărul mare ...
Citeşte ( 1662 | )
Lăutarii de la Ciulucani Lăutarii de la Ciulucani
Când dl Andrei Cibotaru, primarul de Ciulucani, raionul Teleneşti, mi-a spus că în sat mai ...
Citeşte ( 1085 | )

Spiritualitate [3]

”Trimite-l, Doamne, înapoi  pe Ştefan” ”Trimite-l, Doamne, înapoi pe Ştefan”
Lasă cadelniţa şi pune mâna pe stilou. Părintele Sergiu Matei, parohul bisericii ”Sfântul Ierarh Nicolae” ...
Citeşte ( 134 | )
Ziarele pot fi citite,  dar și împletite Ziarele pot fi citite, dar și împletite
După ce citesc un ziar, oamenii îl aruncă la deșeuri sau îl dau pe foc ...
Citeşte ( 86 | )
„Casa Mare a  memoriei părinteşti” „Casa Mare a memoriei părinteşti”
Aşa am întitulat expoziţia de fotografii, documente şi lucruri despre părinţii mei sau rămase de ...
Citeşte ( 77 | )
Pasărea Phoenix – symbol şi mit pentru Teleneşti Pasărea Phoenix – symbol şi mit pentru Teleneşti
Despre această nemuritoare pasăre de foc s-a scris mult în diverse literaturi ale popoarelor lumii ...
Citeşte ( 284 | )
Dialog eminescian cu multiple valenţe Dialog eminescian cu multiple valenţe
Cea de-a III-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” s-a desfășurat recent la ...
Citeşte ( 212 | )

Vector european [1]

Oraş fantomă în  judeţul Iaşi: are peste  51.000 de locuitori din  Republica Moldova Oraş fantomă în judeţul Iaşi: are peste 51.000 de locuitori din Republica Moldova
Are peste 51.000 de locuitori şi populaţia sa creşte de la o zi la ...
Citeşte ( 178 | )
Turcia – o ţară prosperă, cu scopuri clare şi realizări solide Turcia – o ţară prosperă, cu scopuri clare şi realizări solide
Din iniţiativa şi cu suportul financiar al Agenţiei TIKA, un grup de jurnalişti din R ...
Citeşte ( 233 | )
Şi-a făcut propria Basarabie în Israel Şi-a făcut propria Basarabie în Israel
La manifestări, petreceri, activităţi culturale de masă mă prind la gândul că evreii şi rromii ...
Citeşte ( 710 | )
Contoare mobile de apă, oferite fermierilor moldoveni Contoare mobile de apă, oferite fermierilor moldoveni
Fondul "Provocările Mileniului Moldova" (FPM) a oferit Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Lopatna şi ...
Citeşte ( 430 | )
Standarde europene la grădiniţe rurale din Moldova Standarde europene la grădiniţe rurale din Moldova
Şi multe grădiniţe de copii de la sate se ajustează la standardele internaţionale graţie proiectului ...
Citeşte ( 587 | )